۱۳۹۶ شهریور ۲۰, دوشنبه

اشـک دختـر رَز      همصدا با جنبش دادخواهی

                  اشک دختر رَز

                                                                 رحمان کریمی

پرسیدم از دختر رَز
شبی در وصال او :
از چه گریه می کنی مدام ؟
گفتا :
ازین ولایت خراب و آنهمه
شهیدان سر به دار باغ عاشقان
ای نفرین بر این فقیهان و
« ولیّ » نابکارشان .
                        
                  10 سپتامبر 2017


  

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات: