۱۴۰۰ خرداد ۱۶, یکشنبه

 بـا چــراغ

                                       

                  بـا  چــــراغ

 

                                                                       

با چراغ

میان  ویرانه های دل می گردم

در پای هردیوار فروریخته

خاطره یی سرگردان

به نـُدبه

نشسته است .

 

با چراغ

میان  ویرانه های گل می گردم

سایه ٌ له شده نسترن

هنوز معطر است .

 

با چراغ  

گمگشتگان  نجیبم را

در غوغای زخم های آتشزا

و بلوای مردگان پیش از مرگ می جویم

و نمی یابم 

مگر در پرغرورترین  انزوای ناگزیر زیستن .

 

با چراغ

پشت  درهای بسته می گردم

صدای زنان  و مردانی را می شنوم

که رونق نام  را با ننگ برنمی تابند .

اگر شمشیرشان در کف نیست

اما

تیرآور و مظلمهٌ  ظلم هم نیستند .

 

با چراغ

میان  پریشان روزگاری واژگان می گردم

کلمه یی  درخور برای ستودن رنج انسان

نمی یابم  .

 

با چراغ

میان  گورستان های بی مرده خوار می گردم

تا تو را بجویم 

ای  جویندهٌ  طلای ناب .

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

 بهار من ، بهار آزادی 


             بهار من ، بهار آزادی

 

                                          رحمان کریمی

 

 

بهار طبیعت ! خوش آمدی 

خوش قدم باشی

برای ایران هنوز مانده

در برودت سرمای استبداد.

خیال باطل خوش خیالان

مرا چه سود ؟

اینجا که من به تبعیدم 

هنوز زمستان در سرزمین آزاد غرب

به حکومت است

بی خیال از من و میهن گرفتارم.

درختان لخت و شکوفه ها پنهان

هوا ابری و خورشید

چونان ملتم زندانی.

 

بهار طبیعت آمدی

مقدمت مبارک باد

من عمری ست که

چشم به راه بهاری دیگرم

بهار آزادی

با روز نو و روزگار نو

پیام دردمندان ایران را

به آن نازنین نامده

برسان.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed