۱۳۹۸ شهریور ۱۷, یکشنبه

نبرد بی امان تا نیل به آزادی ، ادامه خواهد داشت

          
    پنجاه سال مبارزه توأم با فدا و ایثار بود و نبود خود در راه رهایی یک ملت و یک روزاستراحت و تمتع از تنعمات زندگی فردی نداشتن ، کار هر کس و هر سازمان و تشکیلات سیاسی نیست. بنابراین ما به عنوان هواداران سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ، صمیمانه و با احترام و یاد شهدای گرانقدر ؛ به رهبران قهرمان مریم و مسعود ، سرداران پاکباز شجاع اشرفی و اشرف نشانان فداکار وفادار تبریک می گوییم . 
                                                                                                                                                                                                                                   فرشته و رحمان

            نبرد بی امان تا نیل به آزادی ، ادامه خواهد داشت

                                                                                                     رحمان کریمی   

  متأسفانه از آن زمان که ( مشخصا از عهد صفویه ) استعمارگران قدرتمند پی به اهمیت تجاری و ژئوپلیتیکی ایران بردند ایران عرصه و جولانگاه رقابت میان سوداگران بی مروت اما سخت موذی و هوشیار شد. ایران هماره وجه منازعه و مصالحه بوده است. وجه منازعه در مشروطه میان امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه تزاری و وجه مصالحه در دوره کوتاه مدت حکومت ملی و ضد استعماری دکتر مصدق میان بریتانیا و آمریکا . در پایانه سلطنت محمد رضا شاه با توجه به زمینه تاریخی دین اسلام حوزوی در ایران و منطقه ، بر سر خمینی دجال مصالحه یی بی هیچ چانه زدن میان قدرت ها صورت گرفت. آنان می دانستند که در بینش مکتبی و ارتجاعی آن سنگ خارا ، اقتصاد متعلق به خر است. مصالحه کنندگان هم که در کمین هم بودند برای اشغال سفره جدید اقتصادی و سیاسی و  ژئوپلیتیکی باعث اختلافی نشدند. آنان هوادار انقلاب نبودند مگر از نوع « بهاری » آن ! . انقلابیون می بایست از صحنه سیاسی ایران زیر پرچم و هیاهوی اسلام حوزوی پاک می شد. دو سازمان عمده چریکی سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق همواره موجب نگرانی آنان می بود. استبداد شاهی نه توان مقابله ایدئولوژیکی داشت و نه جرأت قتل عام وسیع آزادیخواهان . این از عهده خمینی و اعوان و انصارش برمی آمد و بس. انبوه انبوه از زن و مرد ، پیر و جوان و کودک را کشتند و جهان به مصلحت ، کور و لال ماند.
  ما امروزه بعد از چهل سال حاکمیت خونبار و خر مرد رندانه ملایان هفت خط جنایتکار ، دوباره شاهد وجه منازعه قرار گرفتن ایران شده ایم .
کشاکشی حریصانه بر سر حفظ اقتدار اقتصادی و سیاسی استعمارگران. این بکِش بکِش با آمدن دولت آقای ترامپ شروع شده است. او چه می خواهد که موجب چنین جو و فضای سیاسی بین المللی شده است ؟ پاسخ روشن است : مذاکره با رژیم برای تغییر رفتار و نه تغییر رژیم. اروپا ، روسیه و چین نمی خواهند که ایران از دستشان در برود.
   از منظر خواست مجاهدان و مبارزان و آزادیخواهان ایران ، در این میانه دعوا و بلوای متشخصانه قدرت ها ؛ این عزم و اراده خلق تحت ستم ایران است که می تواند تعیین کننده تغییر سرنوشت تباه و سیاه امروزین او شود. از کانون های شورشی در شهرهای ایران گرفته تا زنان و مردانی که دیگر تحمل تداوم شرایط را ندارند ، هریک در حد توان و نگرش سیاسی خود به حرکت درآمده اند. دیگر زندان ها مالامال زندانیان سیاسی ست ، چوبه های دار را به زمین نشانده اند . صدای فعالان حقوق بشر جهان از جمله سازمان عفو بین المللی بلند است. این وظیفه مردم ایران است که به پشتگرمی نیروی پیشتازش یعنی مقاومت ایران ، نارضایتی خود را در شکوه و شکایت و اعتراضات پراکنده و صنفی محدود نکند. موقعیت حساس و مساعد بین المللی امروز را دریابند و بپاخیزند برای سرنگونی تمام عیار رژیم تبهکاران و کسب آزادی و حق حاکمیت مردمی . مقاومت سرفراز ایران با تحمل مصایب سنگین ، حتا به یک روز از وظیفه ملی خود غافل نمانده و رژیم را رها نکرده است. حال وقت آن است که قفل زبان و غل و زنجیر دست و پا را بشکنیم و به میدان درآییم. منتظر نباشیم تا « دستی از غیب برون آید و کاری بکند » . چنین دستی هرگز نبوده و نیست. این دست خلق بیدار و دلیر است که می تواند کاری کند کارستان . ما امیدواریم .   
  

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

۱۳۹۸ شهریور ۷, پنجشنبه

رمانتیسم سیاسی دل یک تبعیدی


               رمانتیسم سیاسی دل یک تبعیدی *

                                                          رحمان کریمی

دل می خواهد
عنان از کف داده
به دور از این سیاره بی رحم ناعادل
سر بر بیابان های بعید بگذارد
او باشد و چاهساری و
حکایت های درد و رنج ملتی .

دل می خواهد
قسّام صداقت بود و عدالتی
فرو می افکند هرچه نقاب دروغ را .
« من » ها را مستحیل می کرد
میان حس و فهم فروتنان مبارز
تا قانع شود هر کس به توان و سهم خود
تا واژگان ، چونان روسپیان
چابک بیان خام هر کس و ناکسی
نباشد.

دل می خواهد
حقیقت هر آدم
مثل لباس تنش پیدا بود
تا فریب و زیان راستان
بسی کمتر بود.

دل می خواهد
از موحدی می خواست
تا بگوید او به احدش :
اگر هستی ، دیگر بس است
بیا و میز زمین را
به آیین بهتری بچین .

دل می خواهد
میان رقابت موقر سرمایه
با گلوی زخم آگین گرسنگان جهان
برمی خاست به ندای خاموشان :
به کجای زندگی رسیده اید
که در این گَردان حجیمِ ضخیمِ بدمرام
به خاموشی خود ، رها گذاشته اید
هرچه گلهٌ گرگ ها را .

دل می خواهد
به گلستان های سرمایه های تاراجی برود
بذری بریزد از جنس شوره زاران فقیر
با هر وجب خار مغیلانی و آموزه یی
برای شیپور بیداری .

دل می خواهد
بر بام جهان برآید به غریوی رعد آسا
ــ چونان نمادین صور اسرافیل اسطوره یی ــ
بی واژگان هرجایی بپرسد :
مگر فداکاران بهتر زیستن را گناهی ست کبیر ؟
مگر خوشچرانان بلغمی
همانا شایستگان بهشت تو اند ؟

دل می خواهد
می دانست زبان این چرخان چراگاه ها و چلیپاها را
تا بگویدش حدیث عاشقان خاوران را
رفتند و چه بی رگان جهان
که انگار بی خبر ماندند.

دل می خواهد
زورمندی بود تا پشت سکوت و تسلیم را
چنان برخاک حقارت می افکند
تا دیگر برنخیزد هرگز .

دل می خواهد
به بزرگ زندان میهنش برود
یقه دران و اشکریزان و توفنده
که اینجا ستمدیدگان مظلوم بیشترند
یا ظالمان ستمگر جنایت پیشه ؟

دل می خواهد
که در فردای ظفرنمون ایران
دل ها به وحدت و مهر و همیاری
گل های زینت بخش گلستان باشند
تا باغبانان از یاد مبرند
جانثاری های بی دریغ امروز را
چنان کنند به هوشیاری نیکخویان
که عذاب شکست های روزگاران
رسد به پایانش .

·       بخشی از یک منظومه

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed